Zastosowania Rust Cure 3000 CSC 850

Branża Transportowa

Korozja to cykl procesów niszczących mikrostrukturę materiału, które prowadzą do jego rozpadu między innymi przez fizykochemiczne działanie środowiska. Problem korozji ciągle istnieje i dotyka nasze pojazdy. Zmienia się także technologia powstrzymywania korozji i usuwania ognisk jej powstawania. Firma Corrosion Free aktualnie dysponuje taką technologią w przeciwdziałaniu korozji.
Sektor transportu jest najbardziej narażony na nieustanne ponoszenie dodatkowych niekiedy bardzo wysokich kosztów związanych z korozją pojazdów. W związku z tym Firma Corrosion Free oferuje najlepszy produkt Rust Cure 3000 CSC 850 dzięki któremu koszty ponoszone przez powstałą korozję w pojazdach mogą się znacznie zmniejszyć. Dodatkowo stosując nasz preparat powstrzymujemy szkody powstałe z korozji, a co za tym idzie ograniczamy liczne renowacje, czy wręcz naprawy związane z korozją. Pozwoli to państwu zaoszczędzić nie tylko koszty nieustannych napraw pojazdów, ale również czas.

Rust Cure 3000 CSC 850

 • Tworzy warstwę ochronną uniemożliwiającą dalsze powstawanie korozji.
 • Powstrzymują powstały już proces korozji.
 • Idealnie sprawdzają się jako środek smarujący.
 • Zabezpieczają i przedłużać żywotność gumowych części podwozia.
 • Zabezpieczają przed korozją i konserwuje spojenia, zgrzewy, a także trudno dostępne miejsca usuwając z nich nadmiar wilgotności.
 • Rust Cure 3000 uzupełnia mikro-pory na lakierze, pęknięcia, czy też szczeliny.
 • Przeciw działa "zapiekaniu" i odłamywaniu się skorodowanych śrub.
 • Chronią wszelkie przyrządy elektryczne i elektroniczne, czujniki, sensory, przed korozja oraz wypiera z nich wilgoć.
 • Rust Cure 3000 smaruje i zabezpiecza doki przeładunkowe.
 • Smarują i zabezpieczają wózki widłowe, podnośniki suwnice i inne.
+ Więcej

Przemysł metalurgiczny

Według obliczeń The World Corrosion Organization korozja jest czynnikiem degradującym aż 25 mln ton stali rocznie, na łączną wartość 1,8 bln dolarów. W związku z tym producenci stali zmagają się stałymi zwrotami, oraz utratą własnych wyrobów. Częste bywają również kontrole jakości w celu wyeliminowania zagrożenia wynikającego z korozji, które skutkują wysokimi kary i obostrzeniami. Odpowiednie przechowywanie oraz konserwacja metali jest niezbędna w celu ochrony przed korozją.
Firma Corrosion Free of North America Inc. działaniem swoich niezwykłych produktów nie tylko zwiększyła konkurencyjność na rynku, ale także znalazła alternatywne przeciwdziałanie niszczenia się stali na wskutek bezlitosnej korozji. Zatem takie rozwiązanie umożliwia zaoszczędzenie czasu i zbędnych często dodatkowych kosztów.

Zalety:

 • zabezpieczają stal niezależnie od tego, czy jest składowana w wewnątrz, czy też na zewnątrz budynku.
 • zabezpieczają stal będącą jeszcze w stanie surowym, czyli zaraz po procesie produkcji.
 • zabezpieczają części rurowe różnorodnych systemów wiertniczych.
 • zabezpieczają przewody stalowe stosowane na terenach naftowych.
 • konserwują rury wykorzystywane w układach natryskowych, instalacjac gazowych oraz olejowych.
 • smarują i zabezpieczają przyrządy i urządzenia odpowiadające za produkcję.
 • produkty Corrosion Free nakłada się metodą natryskową lub poprzez zanurzenie (kąpiele w preparacie) danej konstrukcji stalowej.
+ Więcej

Konserwacja instalacji elektrycznej

Zapobieganie procesom korozyjnym powodującym awarie i usterki, nawet katastrofy, jest szczególnie ważne w wszelkiego rodzaju instalacjach elektrycznych. Częstym problemem w instalacjach elektrycznych jest korozja elektrochemiczna, powstająca na skutek utleniania się metalu oraz błędnego doboru metali w połączeniu. Produkty Rust Cure 3000 CSC 850 nie służą jedynie dobremu smarowaniu oraz zapobieganiu i zabezpieczeniu przed korozją. Ze względu na wysoką wytrzymałość dielektryczną produkt Rust Cure 3000 CSC 850 posiada właściwości izolacyjne maksymalnie do napięcia 40 Kv. Zatem w bezpieczny sposób można zabezpieczać nim części elektryczne. Zabezpiecza wszelkiego rodzaju przewody, połączenia przed powstawaniem niechcianego nalotu będącego skutkiem korozji elektrochemicznej. Ze względu na niezawodne działanie skutecznie zabezpiecza przed wilgocią dzięki czemu możemy uniknąć zwarć spowodowanych przez korozję. Produkt Rust Cure 3000 CSC 850 jest doskonały w celu zabezpieczania i serwisowania instalacji elektrycznych. Jego niezastąpioną zaletą jest to, iż nie zawiera rozpuszczalnika i nie powoduje uszkodzenia części elektrycznych. Duża wytrzymałość dielektryczna naszych produktów sprawia, że można je stosować w urządzeniach znajdujących się pod wysokim napięciem takich jak: stacje transformatorowe, tablice rozdzielcze, silniki trakcyjne, etc.

 

Zakłady Produkcyjne

Firma Corrosion Free oferuje nie zastąpiony produkt Rust Cure 3000 CSC 850 przeznaczony do konserwacji oraz zatrzymania procesu postępowania korozji, a przy okazji skutecznego smarowania łańcuchów i innych ruchomych części linii produkcyjnych. Zatem stosując każdego dnia produkt naszej firmy można ustrzec się przed niepożądaną awarią i w rezultacie dłuższego przestoju w produkcji.

Rust Cure 3000 CSC 850

 • Idealnie smaruje i zabezpiecza drzwi przesuwne i prowadnice.
 • Idealnie smaruje i zabezpiecza łańcuchy linii produkcyjnych oraz pozostałe będące w ruchu części.
 • Idealnie smaruje i zabezpiecza doki przeładunkowe.
 • Idealnie smaruje i zabezpiecza wózki widłowe,podnośniki i suwnice.
 • Jest pomocny w bardzo trudnym odkręceniu zardzewiałych lub "zapieczonych" nakrętek, śrub oraz wkrętów.
 • Likwiduje uporczywe skrzypienie zawiasów, kół oraz innych ruchomych elementów.
 • Idealnie smaruje i zabezpiecza klimatyzatory oraz układy wentylacyjne.
 • Skutecznie zabezpiecza każde złącza oraz instalacje elektryczne.
+ Więcej

Przemysł paliwowo-energetyczny

Wszelkiego rodzaju sprzęty, czy narzędzia wykorzystywane w górnictwie muszą być zawsze sprawne i wolne od korozji ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla pracowników. Oferujemy państwu , Rust Cure 3000 CSC 850 które idealnie sprawdza się nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Nasz preparat jest w 100% skuteczny pod ziemią, gdzie panują idealne warunki na wytworzenie się niechcianej korozji. Ponadto Rust Cure 3000 CSC 850 jest niepalny i niewybuchowy co jest jego niepodważalnym atrybutem.

Rust Cure 3000 CSC 850 idealnie sprawdza się w zabezpieczaniu antykorozyjnym i smarowaniu urządzeń:

 • Maszyny wiertnicze.
 • Kombajny górnicze.
 • Obudowy górnicze.
 • Taśmociągi przemysłowe.
 • Drzwi przesuwne i prowadnice.
 • Wózki widłowe, wózki paletowe i suwnice.
 • Systemy rurowe górniczych systemów wiertniczych.
 • Klimatyzatory oraz układ wentylacyjny.
 • Elementy rury stalowe stosowane na polach naftowych żurawie, dźwigi i ich wszystkie, ruchome części.
 • Rury stosowane w systemach natryskowych, instalacjach gazowych i olejowych.
 • Umożliwiają odkręcenie zardzewiałych lub "zapieczonych" nakrętek, śrub i wkrętów.
 • Likwidują skrzypienie zawiasów, kół i innych ruchomych części.
 • Zabezpieczają wszelkiego rodzaju złącza oraz instalacje elektryczne.
+ Więcej

Przemysł Drzewny

W przemyśle drzewnym państwa urządzenia są narażone na zmiany elektrochemicznej reakcji materiału z otaczającym środowiskiem, jakie zachodzą podczas zmieniających się pór roku. Niestety ich skutkiem jest niepożądana korozja. Można temu zapobiec poprzez odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne środkiem Rust Cure 3000. Zabezpieczone maszyny zostaną ochronione przed niszczycielski działaniem korozji, oraz zachowają ciągłość pracy. Działanie to pozwoli zaoszczędzić koszty napraw, oraz przestoju pojazdów.

Rust Cure 3000 CSC 850 idealnie sprawdza się w zabezpieczaniu antykorozyjnym i smarowaniu urządzeń :

 • Łańcuchy i liny stalowe.
 • Piły.
 • Wózki widłowe, wózki paletowe, podnośniki, suwnice.
 • Wyciągarki i rolki.
 • Ciężki sprzęt.
 • Żurawie, dźwigi i ich wszystkie ruchome części.
 • Umożliwiają odkręcenie zardzewiałych lub "zapieczonych" nakrętek, śrub i wkrętów.
 • Likwidują skrzypienie zawiasów, kół i innych ruchomych części.
 • Klimatyzatory oraz układ wentylacyjny.
+ Więcej

Korzyści płynące z użycia produktu Firmy Corrosion Free:

 • O wiele mniejszą ilość pojazdów i urządzeń zastępczych.
 • Znacznie mniej remontów, a co za tym idzie to mniej przestojów i mniej części zamiennych.
 • O wiele mniej napraw lakierniczych.
 • Znacznie dłuższy czas użytkowania, a w związku z tym mniejsze nakłady inwestycyjne.
 • Większą wartość w momencie odsprzedaży urządzeń dzięki ich dobrej kondycji.
 • Znacznie lepszą niezawodność urządzeń.
+ Więcej

Krótko mówiąc zastosowanie Rust Cure 3000 CSC 850 ma zbawienny wpływ na koszty całego serwisu. Wydłużeniu uległ czas eksploatacji zabezpieczonych części.

Z dumą polecamy wszystkim nasz produkt Rust Cure 3000. Dzięki któremu zaoszczędzicie czas i pieniądze na niepotrzebną naprawę wynikającą z korozji.